یَا مُعِزَّ الْمُؤْمِنِین

پسر خاک بودن افتخار لباس خاکی هاست....(یا ابو تراب(ع))

همچون پسر نوح...

وصف حال ما همچون پسر نوح شده

کشتی نجات را می بینیم ولی بسوی کوه های سست می رویم...

کوه هایی که یکی پس دیگری از هم فرو می پاشه... 

بهترین لحظات زندگی

بهترین لحظات عمر یک مرد زمانی است که در جهاد گذشته است... 

 

این جمله آشنا را چند بار در چند جای مختلف خوندم

و عین حقیقته... 

به خودم رجوع کنم چه کاری کرده ام برای خدا؟؟؟ 

چقدر جهاد کردم؟؟؟ حتی با نفس؟؟؟ 

فقط می توانم بگویم هیچ... 

هیچ ندارم... و شرمنده ام... جهاد لیاقت می خواهد... 

که خدا به بندگان خاص خود می دهد... 

 

 

خدایا دوبار غلط کردم

یکبار بخاطر نه گفتن

و 

یکبار بخاطر تایید کردن

غلط کردم

 

خدایا کمک کن، چه کنم😢

۱ ۲ ۳ . . . ۳۰ ۳۱ ۳۲
بسم نعم النصیر

سرباز ابوتراب بودن افتخار لباس خاکی هاست...

خاکی باش،بسیجی...

یا علی مدد
Designed By Erfan Powered by Bayan